Disclaimer

Stichting Geschillen In De Zorg (GIDZ)  is eigenaar van deze website (geschillenindezorg.nl), met uitzondering van de links naar andere websites. Ondanks dat wij veel zorg en aandacht besteden aan de inhoud van de site is het mogelijk dat de getoonde inhoud onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen.

De inhoud van deze website wordt regelmatig aangepast. Stichting Geschillen in de Zorg (GIDZ) heeft het recht dit te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te doen.

U kunt Stichting Geschillen In De Zorg (GIDZ) niet aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die verband houdt met of in verband kan worden gebracht met deze website.

Hyperlinks

Op deze website vindt u links naar andere sites die geen eigendom zijn van Stichting Geschillen In De Zorg. Hoewel we deze links zorgvuldig uitkiest, kunnen wij niet garant staan voor de inhoud en het functioneren ervan.

Copyright

De inhoud van klachtenregeling.nl is auteursrechtelijk beschermd. Als u onderdelen van onze website overneemt, moet u dus de bron vermelden. Neem voor twijfel over auteursrechten enz. contact met ons op.

Wij stellen het zeer op prijs als u fouten of andere onvolkomenheden aan ons meldt via info@geschillenindezorg.nl