Over ons

Stichting Geschillen in De Zorg (GIDZ) biedt sinds 2017 een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie. Daarmee voldoet zij aan alle wettelijke eisen. In totaal zijn er inmiddels meer dan 35.000 zelfstandige zorgprofessionals en tientallen andere organisaties aangesloten bij GIDZ.

Tot en met 2023 kende de stichting nog een andere naam: Stichting Klachtenregeling.nl. Eind 2023 is deze naam statutair gewijzigd in Stichting Geschillen In De Zorg. De stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69512671.

Vanuit het cliëntenperspectief hebben o.a. ouderbelangenvereniging Sien te Houten, de Patiëntenfederatie Nederland te Utrecht en Zorgbelang Inclusief te Arnhem zich verbonden aan ons initiatief. SoloPartners te Oss vertegenwoordigt het perspectief van de zorgaanbieders.

De leden van de geschilleninstantie zijn onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. Zij zijn jurist en/of hebben ervaring in verschillende domeinen van de zorg. Het secretariaat/griffie van de geschilleninstantie heeft GIDZ ondergebracht bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Koen Gudde – voorzitter
  • Mr.drs. Joris van Hest – secretaris
  • Willem Peters – Penningmeester

Jaarverslagen

U kunt hieronder onze jaarverslagen downloaden in PDF-formaat. 

Let op: tot en met 2023 werkte wij onder de naam: Stichting Klachtenregeling.nl.