Stap 1: In gesprek gaan met uw zorgaanbieder

Meestal verloopt het contact met uw zorgverlener zonder problemen. Maar soms gaat er iets mis. Denk aan een behandeling die niet volgens plan verloopt of u bent niet tevreden over de geleverde zorg.

In dat geval gaat u eerst in gesprek met uw zorgverlener. Het kan immers zijn dat er een misverstand is. In dat geval kan uw zorgaanbieder u daar dan meer uitleg over geven. Maar ook als er iets mis is gegaan stellen veel zorgverleners het op prijs als u uw bedenkingen uit. Zij leren er van en kunnen daarmee in de toekomst hun zorg verbeteren. Doe dit echter op tijd voordat de emoties te hoog zijn opgelopen.

In dat geval gaat u eerst in gesprek met uw zorgverlener. Het kan immers zijn dat er een misverstand is. In dat geval kan uw zorgaanbieder u daar dan meer uitleg over geven. Maar ook als er iets mis is gegaan stellen veel zorgverleners het op prijs als u uw bedenkingen uit. Zij leren er van en kunnen daarmee in de toekomst hun zorg verbeteren. Doe dit echter op tijd voordat de emoties te hoog zijn opgelopen.

Werkwijze gesprek met de zorgverlener

Neem iemand mee

Het kan handig zijn om iemand mee te nemen als u het gesprek met uw zorgaanbieder aangaat. Zij kunnen u aanvullen of het gesprek namens u voeren, zodat het gesprek minder geëmotioneerd verloopt en uw onvrede daadwerkelijk aan de orde kan komen.

Maak een aparte afspraak

Maak een afspraak met uw zorgverlener voor een gesprek en geef kort aan dat er voor u onduidelijkheden zijn die u nader toegelicht wilt zien. Zo kan uw zorgverlener zich voorbereiden op het gesprek. Een zorgaanbieder mag u niets in rekening brengen voor de tijd die hij/zij aan de klacht besteedt.

Doel van het gesprek

Wat wilt u bereiken met het gesprek?

Wilt u:

  • uw verhaal kwijt;
  • een excuses;
  • voorkomen dat dit nog meer mensen in de toekomst overkomt?

Schrijf dit op en bespreek het met diegene die u eventueel vergezelt.

Laat een verslag maken

Overleg bij aanvang met uw zorgverlener wie een verslag maakt van het gesprek. U weet dan of u elkaar goed heeft begrepen. Bij eventuele onduidelijkheden kunt u dan contact opnemen. Spreek ook af dat uw zorgaanbieder u op de hoogte houdt.

Klachtenfunctionaris

Wilt u het gesprek om de een of andere reden niet met uw zorgverlener aangaan, of is het gesprek niet naar uw tevredenheid verlopen? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van uw zorgaanbieder.

Geschilleninstantie

Komt u er ook niet uit met een klachtenfunctionaris en is uw zorgaanbieder aangesloten op de geschilleninstantie GIDZ? Dan kunt u bij GIDZ een geschil indienen.